Belastingservice van de ODB

Evenals voorgaande jaren kunt u uw aangifte Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen 2015 laten invullen door een bondsmedewerker.

Wat heeft u nodig voor uw belastingaangifte

Elk jaar weer gaan onze specialisten van de belastingservice voor vele leden weer gratis aan de slag. Vanaf vandaag kunt u daar weer een beroep op doen. Zoals u van de ODB gewent bent geven wij elk jaar weer een overzicht van zaken die u mee moet nemen, verzenden via de post of naar onze belastingservice kunt mailen. Doe je voordeel met je lidmaatschap van de ODB.

Uw aangifte kan alleen dan zo snel en volledig mogelijk worden verzorgd, als u de volgende documenten en gegevens (voor zover van toepassing) opstuurt:

  • kopie van de aangifte 2014 met de bijlagen;
  • de aangiftebrief en/of de aangifte met toelichting 2015;
  • alle documenten die u in 2015 heeft ontvangen van de belastingdienst zoals, correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave
  • de machtigingscode van uzelf en van uw echtgenoot/partner;
  • Belangrijke data uit 2015; (contractueel) samenwonen, huwelijk, overlijden;
  • Alle overzichten van inkomsten over 2015 van uzelf en van uw echtgenoot/partner: jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten;
  • Overzichten van gemaakte kosten voor uw bijverdiensten.

Belastingnieuws


GRATIS BELASTINGSERVICE VOOR ODB LEDEN

a. U kunt gebruik maken van de invulservice in Den Helder op een invullocatie.
b. U kunt gebruik maken van de invulservice door de hierboven genoemde gegevens te mailen aan:
Belastingservice@defensiebond.nl
c. U kunt gebruik maken van de invulservice door de hierboven genoemde gegevens te zenden aan:

Belastingservice ODB
Commandeursplein 66
1785 NG Den Helder

U krijgt altijd de door u geleverde papieren retour. Deze zijn als bewijsvoering gevoegd aan de kopie van de aangifte.

Belangrijk!
Ontbreken er belangrijke gegevens, dan kunt u niet (volledig) geholpen worden met het invullen van de aangifte en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.