VAKBOND

Militaire Vakbond ODB

Nederland Weer Aangesproken op Doorgeslagen Flex

De Europese Commissie heeft eerder dit jaar haar voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen binnen het Europees Semester gepubliceerd. De aanbevelingen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de Europese Raad van...

DEFENSIE

Defensie Vervangt Werkpaarden

Al sinds de jaren ’80 vormen de 4- en 10-tonner-vrachtwagens de logistieke ruggengraat van de krijgsmacht. Maar na jaren trouwe dienst is het tijd...

Toekomstbestendige, (Adaptieve) Flexibele Krijgsmacht

Geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe technologieën en veranderingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar in razend tempo op. Dit vraagt om een krijgsmacht met een groot aanpassingsvermogen....

ODB WAPENFEITEN